Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Peter Kocák K Riaditeľ
riaditel@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Viera Puškárová Pu Rozvrh
Zástupkyňa
viera.puskarova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Andrea Sabolová Sa Rozvrh
Zástupkyňa
andrea.sabolova@zsdvojka.sk
 
 
Viera Andrejcová Ad Vychovávateľka
vieraandrejcova@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Andrejčáková An Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
viera.andrejcakova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Daniela Babiaková Ba Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
daniela.babiakova@zsdvojka.sk
 
 
Helena Balogová Bal Vychovávateľka
helena.balogova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Helena Bendiková Be Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
helena.bendikova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Matúš Boroš Br Rozvrh
Triedny učiteľ: IX.A
matus.boros@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Margaréta Borošová Bo Rozvrh
Triedna učiteľka: V.D
margareta.borosova@zsdvojka.sk
 
 
PaedDr. Anna Brcková Bk Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
anna.brckova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Miroslava Cerulová Ce Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
miroslava.cerulova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Mária Čanová Čn Rozvrh
Učiteľka
mariacanova214@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Čuchranová Ču Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Kabinet: I.B
maria.cuchranova@zsdvojka.sk
 
 
PaedDr. Róbert Ďurana Ďu Rozvrh
Učiteľ
robert.durana@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Rastislav Fedor Fe Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.C
rastislav.fedor@zsdvojka.sk
 
 
PaedDr. Ivana Hermanovská Hs Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
ivana.hermanovska@zsdvojka.sk
 
 
PaedDr. Marek Hermanovský He Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.A
marek.hermanovsky@zsdvojka.sk
 
 
Martina Holpová Hp Vychovávateľka
martina.holpova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Dagmar Hrehová Hv Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
dagmar.hrehova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Jana Juhaščíková, PhD. Jh Rozvrh
Učiteľka
jana.juhascikova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Anna Jusková Ju Rozvrh
Učiteľka
anna.juskova@zsdvojka.sk
 
 
Štefánia Kmecová Km Vychovávateľka
kmecova.stefania@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Kobielská Ko Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
viera.kobielska@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Lenka Kocáková KL Vedúca záujmového útvaru
lenka@kocak.sk
 
 
Mgr. Danka Kolesárová KD Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
danka.kolesarova@zsdvojka.sk
 
 
PaedDr. Jarmila Kolesárová KJ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
jarmila.kolesarova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Alexander Koman Kn Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.B
alexander.koman@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Daniela Krajčovičová Kra Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.C
daniela.krajcovicova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Daniela Kráľová Kr Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
daniela.kralova@zsdvojka.sk
 
 
Anna Krištová Vychovávateľka
anna.kristova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Janka Lazúrová La Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
janka.lazurova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Monika Lešková Le Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
monikakrisanda@gmail.com
 
 
Mgr. Ingrid Lompartová Im Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
ingrid.imrichova@zsdvojka.sk
 
 
Eva Lukáčová LE Vychovávateľka
eva.lukacova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Marcela Lukčiková Lu Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
marcela.lukcikova@zsdvojka.sk
 
 
Bc. Lucia Micková Mi Vychovávateľka
lucia.mickova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Zuzana Mičejová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.D
zuzana.micejova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. František Minarčik Mn Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.C
frantisek.minarcik@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Anna Mydlová Md Rozvrh
Učiteľka
anna.mydlova@zsdvojka.sk
 
 
PhDr. Drahoslava Ondejková Ond Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Anna Opaľuchová Op Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.D
anna.opaluchova@zsdvojka.sk
 
 
Bernardína Pariľáková PB Vychovávateľka
bernardina.parilakova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Katarína Poláková Pl Rozvrh
Učiteľka
 
 
Zdenka Poláková Pl Vychovávateľka
zdenka.polakova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Mária Raškovská Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
maria.raskovska@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Mária Romanová Rm Rozvrh
Učiteľka
maria.romanova@zsdvojka.sk
 
 
Danka Rožeková Vychovávateľka
danka.rozekova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Jana Sisáková Si Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
jana.sisakova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Peter Šofranko Šo Rozvrh
Triedny učiteľ: V.C
peter.sofranko@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Marta Šofranková Šf Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
marta.sofrankova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Ján Štefanko Št Rozvrh
Učiteľ
jan.stefanko@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Zuzana Štefanková ŠT Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
zuzana.stefankova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Michaela Štempáková Šp Rozvrh
Učiteľka
miskanovakova25@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Štréblová Štre Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
jana.streblova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Katarína Tichá Tch Rozvrh
Učiteľka
katarina.ticha@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Michaela Turcovská Tu Rozvrh
Učiteľka
michaela.turcovska@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Kristína Vargovčáková Vg Rozvrh
Učiteľka
kristina.vargovcakova@zsdvojka.sk
 
 
Mgr. Mária Vojtková Vo Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
maria.vojtkova@zsdvojka.sk

© aScAgenda 2022.0.1363 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2022