• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia!

  Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky používajte diakritiku a dbajte na správnosť vyplnených údajov. Pred odoslaním prihlášky si dôkladne skontrolujte všetky údaje vrátane dĺžňov, mäkčeňov, veľkých a malých písmen, čísiel, správne vyplnenie adresy. Všetky údaje sa preklopia do nášho systému a v prípade chýb škola nebude mať korektné údaje.

  Ak nemáte aktivovanú E-schránku uveďte "neaktívna.

  📩 Vyplnenú prihlášku stačí odoslať, nemusíte ju tlačiť. Na podpis bude pripravená až po overení údajov.

   

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám potvrdzovací email.