Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Milan Bendik B Rozvrh
Riaditeľ
bendikm@centrum.sk
 
 
Mgr. Ingrid Imrichová Im Rozvrh
Zástupkyňa
Ingrid.Imrichova@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Sabolová Sa Rozvrh
Zástupkyňa
sabada251@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Andrejčáková An Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
vieraandrej@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Antošová An Rozvrh
Učiteľka
kataantos@yahoo.com
 
 
Mgr. Daniela Babiaková Ba Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
babiacka@centrum.sk
 
 
Mgr. Milan Bednár Bd Rozvrh
Učiteľ
milan.bed@centrum.sk
 
 
Mgr. Helena Bendiková Be Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
HBendikova@azet.sk
 
 
Mgr. Matúš Boroš Br Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.D
matusboros@gmail.com
 
 
Mgr. Helena Borošová Bo Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
helaboros@gmail.com
 
 
Mgr. Margaréta Borošová Bo Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
borosova.m@gmail.com
 
 
PaedDr. Anna Brcková Bk Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
annabrckova@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubov Caklová Ca Rozvrh
Učiteľka
l.caklová@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Čuchranová Ču Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Kabinet: I.B
marikacuchranova@centrum.sk
 
 
Mgr. Helena Demčáková De Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.C
demcakomarany@gmail.com
 
 
Mgr. Rastislav Fedor Fe Rozvrh
Triedny učiteľ: V.C
fedor.rastislav@gmail.com
 
 
Ľudmila Gajdošová Ga Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Ivana Hermanovská Hs Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
ivankaher@mail.com
 
 
PaedDr. Marek Hermanovský He Rozvrh
Triedny učiteľ: V.A
hermanmark309@gmail.com
 
 
Martina Holpová Hp Vychovávateľka
martinaholpova@azet.sk
 
 
Mgr. Dagmar Hrehová Hv Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
hrehovadagmar@gmail.com
 
 
Mgr. Michal Hrinko Hr Učiteľ
michalhrinko@gmail.com
 
 
Mgr. Kvetoslava Hüblerová Hu Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Kabinet: III.C
k.hublerova@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Chovancová Ch Rozvrh
Učiteľka
annachovancova12@gmail.com
 
 
Margita Jalčová Ja Vychovávateľka
 
 
Mgr. Viera Kobielská Ko Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
v.kobielska@gmail.com
 
 
Mgr. Peter Kocák K Rozvrh
Triedny učiteľ: IX.B
peterkocak@vranovcan.sk
 
 
Mgr. Danka Kolesárová KD Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
danakol@centrum.sk
 
 
PaedDr. Jarmila Kolesárová KJ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
jkolesarova1@gmail.com
 
 
PhDr. Gabriela Kolšovská, PhD. Kol Rozvrh
Učiteľka
gabriela.kolsovska@gmail.com
 
 
Mgr. Alexander Koman Kn Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.B
alexkoman@centrum.sk
 
 
Mgr. Miroslava Korimová Kor Rozvrh
Učiteľka
mikorimova@gmail.com
 
 
Mgr. Paula Kováčová Kv Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
paulavojsovicova@gmail.com
 
 
Mgr. Daniela Kráľová Kr Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
kralovadan@gmail.com
 
 
Anna Krištová Vychovávateľka
anna731@azet.sk
 
 
Mgr. Janka Lazúrová La Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
lazurova1@gmail.com
 
 
Eva Lukáčová LE Vychovávateľka
lukacovae70@gmail.com
Foto Mgr. Marcela Lukčiková Lu Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
lukcikova@gmail.com
 
 
Bc. Lucia Micková Mi Vychovávateľka
luciami@zoznam.sk
 
 
Mgr. Zuzana Mičejová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.D
zmicejova@gmail.com
 
 
Mgr. František Minarčik Mn Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.C
minarcikfero@centrum.sk
 
 
Mgr. Anna Mydlová Md Rozvrh
Učiteľka
ankany@centrum.sk
 
 
PaedDr. Anna Opaľuchová Op Rozvrh
Učiteľka
aopaluchova@gmail.com
 
 
Bernardína Pariľáková PB Vychovávateľka
bparilakova@gmail.com
 
 
Zdenka Poláková Pl Vychovávateľka
 
 
Mgr. Stanislava Prócová Pr Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
stanka.procova@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Puškárová Pu Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Kabinet: IV.B
v.puskarova@azet.sk
 
 
Danka Rožeková Vychovávateľka
19dr69@gmail.com
 
 
Mgr. Peter Šofranko Šo Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.C
p.sofranko@azet.sk
 
 
Mgr. Marta Šofranková Šf Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
martso007@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Štefanko Št Rozvrh
Učiteľ
jan.stefanko@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Štefanková ŠT Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.C
stefankova.zuzana@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Štréblová Štre Rozvrh
Učiteľka
janastreblova@centrum.sk
 
 
Katarína Tokárová Lukáčová Lk Vychovávateľka
 
 
Mgr. Anna Treľová Tr Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
atrelova@azet.sk
 
 
Mgr. Mária Turčaníková Rozvrh
Učiteľka
maria.turcanikova@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Vargovčák Var Rozvrh
Učiteľ
vargovcak79@gmail.com
 
 
Mgr. Kristína Vargovčáková Vg Rozvrh
Učiteľka
kristinavargovcakova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Vojtková Vo Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
vojtkova.m@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
    Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou
  • 0574421482

Fotogaléria